Velkommen hver lørdag
kl. 11.15 Gudstjeneste

Hva skjer?

Adventistkirken Stavanger

Timoteiveien 13 • 4017 Stavanger
Ta kontakt

Besøk oss her

Adventistkirken i Stavanger
Timoteiveien 13 • 4017 Stavanger