Velkommen til bibelstudium!

Hver lørdag (Sabbat) kl.10.00

Bibelstudie (sabbatsskole) er for tiden en del av gustjenesten som begynner kl. 11.00.

Vi har klasser på norsk og engelsk. Vi har også en klasse for tenåringer/ungdom.

Barna har egne barnesabbatsskoleklasser. Les mer under Barn og unge.

Som regel følger vi temaer i et eget bibelstudiehefte. Du kan forberede deg ved å lese bibelstudiet her.