Vår tro


Adventister var i mange år kjent som «bokens folk». Våre grunnleggere har gjennom bibelstudiene fått et syn på bibelske sannheter som preger vår tro. Derfor holder vi lørdag hellig i stedet for søndag. Jesu gjenkomst står sentralt i vårt budskap og har satt sitt preg på navnet til vårt trossamfunn «Syvendedags Adventister». Vi anser vår kropp og vårt liv som en gave fra Gud og prøver derfor å leve sunt. Det innbefatter å unngå alkohol, tobakk og usunn mat.

Medlemmene er tross alt fri til å velge hva de tror på og hvordan de vil etterleve alt det som Adventistsamfunnet offisielt står for. Gjennom bibelstudiene hjemme og i kirka gir vi hverandre mulighet til å danne oss vår egen mening og å utveksle kunnskap med hverandre. Bibelstudiegruppene på lørdag formiddag er en gyllen anledning til å stille spørsmål og høre hva andre i de forskjellige gruppene har funnet ut om troen og livet.