Møtetider


Hver lørdag har vi møter i kirka. Vi kaller denne dagen Sabbat, så som bibelen kaller hviledagen.

Bibelstudium kl. 10.00
Gudstjeneste kl. 11.15

Obs! Hver første lørdag i måneden har Adventistkirkene i Stavanger og Sandnes felles gudstjeneste. Vi møtes da enten i Sandnes eller i Stavanger. Sandnes Adventistkirke befinner seg i Vatneliveien 81, 4309 Sandnes. Følg med på infobladet.