Adventistkirken i Stavanger


Velkommen til internettsidene til Adventistkirken i Stavanger.

 

Litt om oss:

Stavanger Adventistkirke ble stiftet 13. april 1894. Fra 1905 drev vi virksomheten i Frimisjonens hus i Breibakken 40 og senere i Storhaug allé 4. I 1933 flyttet menigheten inn i Bergelandsgata 45. Her ble vi til 1978 før vi to i bruk dages kirkebygg i Timoteiveien 13.

Vi er mennesker som samles fra mange steder i området. Ålgård, Klepp, Kverneland, Sandnes, Stavanger etc. Vi har ulik bakgrunn, ulik alder og friheten til å være oss selv. Ingen har kommet så langt at han eller hun er en engel og feilfri. Når du kommer til oss vil noen hilse på deg og andre vil overse deg. Mennesker er forskjellige, og hos oss er rom for de fleste – la oss være ærlige. Noen har funnet Gud, andre leter etter ham, men felles for alle er at vi ønsker å komme sammen for å bli bedre kjent med Gud, få oppmuntring, være med i et felleskap, snakke om og studere hans ord når vi møtes på våre gudstjenester på lørdager.

Når vi møtes til gudstjenester på lørdag i stedet for søndag gjør vi dette som et uttrykk for vår respekt overfor guds ord. I de ti bud (2. Mosebok kapitel 20) ber Gud sitt folk om å holde hviledagen på lørdag (sabbaten). Grunnleggerne til Adventistsamfunnet studerte Bibelen og historien og fant fram til at dette budet aldri ble forandret av verken Gud Faderen eller hans sønn Jesus Kristus. Den første delen av vårt navn viser hen til denne erkjennelsen. Den andre delen av vårt navn gir uttrykk for at vi venter på Jesu andre komme som han har lovet. Advent betyr ankomst.

Når du besøker en gudstjeneste eller prater privat med en av oss vil du oppdage at vi ikke skiller oss veldig fra andre protestantiske trossamfunn. Det finnes læresetninger, men ingen av dem påtvinges medlemmene. Vi har frihet til å studere Bibelen, leve vår tro og finne ut av hva Gud ønsker av oss. Han er den som enhver kristen ønsker å få kjenne mer og mer slik av vi blir mer og mer lik ham i karakteren.

Pastorer og noen i administrasjonen er betalt for oppgaven de utfører for Adventistsamfunnet. Ellers er alt annet basert på frivillig arbeid. Talerne på lørdager er både pastorer og øvrige medlemmer. Før gudstjenesten, som begynner vanligvis kl. 11:15, har vi alltid bibelstudier fra kl. 10:00 til 11:00. Da tar vi opp temaer som baserer seg på studiehefter, men mange ganger prater vi også om våre gleder og sorg i løpet av denne timen. Det er en tid da du kan være med å stille spørsmål om tro, Gud og hva som er behov for å prate om.

I 2015 besluttet vi å skifte navnet vårt fra Adventkirken til Adventistkirken for å tilpasse oss kirkens navn internasjonalt.

Vil du vite mer, så kan du lese det på Adventistsamfunnets hjemmeside www.adventist.no