Kunngjøringer for 18. januar

Sabbaten 18. januar:                     Gudstjeneste:                             Stavanger: May Anette Tallini Offer: Menighetens utgifter                               Sandnes: Kenneth Lie                             Offer: Menighetens utgifter   Sabbaten 25. januar:                     Gudstjeneste:                             Stavanger: Damiano Tallini Offer: TVS                               Sandnes: Odd Fuglestad                             Offer: TVS     Bønnemøter Sandnes: Det blir forbønnsmøte etter gudstjenesten i siderommet. Dette gjør…