Oversikt over gudstjenestene i sommer

Sabbaten 29. juni:

Stavanger: Odd Fuglestad

Offer: Menighetens utgifter

Sandnes: Renate Thunem

Offer: Menighetens utgifter

 

Sabbaten 6. juli:

Stavanger: Felles i Sandnes

Sandnes: Øyvind Gjengstø

Offer: Verdensmisjonen (DNU)

 

Sabbaten 13. juli:

Stavanger: Terje Ormøy

Offer: Menighetens utgifter

Sandnes: Felles i Stavanger

 

Sabbaten 20. juli:

Stavanger: Felles i Sandnes

Sandnes: Odd Fuglestad

Offer: Menighetens utgifter

 

Sabbaten 27. juli: 

Stavanger: Felles i Sandnes  

Sandnes: Damiano Tallini  

Offer: Menighetens utgifter

 

Sabbaten 3. august:

Stavanger: Kristoffer Thunem 

Offer: Unionens evangelismetiltak (DNU)

Sandnes: Felles i Stavanger

 

Sabbaten 10. august:

Stavanger: May Anette Tallini

Offer: Menighetens utgifter

Sandnes: Damiano Tallini

Offer: Menighetens utgifter

 

Sabbaten 17. august:

Stavanger: Bjørn Eivind Holm

Offer: Menighetens utgifter

Sandnes: Vidar Hovden

Offer: Menighetens utgifter

 

Sabbaten 24. august:

Stavanger: Lars Dorland

Offer: Menighetens utgifter

Sandnes: Damiano Tallini

Tema: Hvordan høre Guds kall?

Offer: Ungdomslaget